I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Artėjama prie pervažos. Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje.