I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Pavojingas kelkraštis. Kelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu.