I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Gyvulių pergina.