I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Kiti pavojai. Kelio ruožas, kuriame yra kitais kelio ženklais nenumatytų pavojų.