I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Eismo krypčių išsiskyrimas. Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, kelių atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbų vietoje.