I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Sankryža. Lygiareikšmių kelių sankirta.