I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Pervaža be užtvaro. Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro.