I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Pervaža su užtvaru. Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru.