IV skyrius. Nukreipiamieji kelio ženklai

7. Nukreipiamieji kelio ženklai yra šie: