I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Krintantys akmenys. Kelio ruožas, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys.