I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Nukreipiamoji gairė. Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją.