I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Šalutinis kelias iš kairės. Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias.