I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Stati įkalnė.