I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Vienkelis geležinkelis. Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį.