I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Šalutinis kelias iš dešinės. Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias.