I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Daugiakelis geležinkelis. Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį.