I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Slidus kelias. Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi.