I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Pakeliamasis tiltas. Įspėja apie artėjimą prie pakeliamojo tilto.