VII skyrius. Paslaugų kelio ženklai

10. Paslaugų kelio ženklai yra šie: