I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Pėstieji. Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pėstieji.