I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Sankryža su šalutiniu keliu. Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias.