I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Darbai kelyje. Kelio ruožas, kuriame dirbama.