I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai

Žiedinė sankryža. Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu.