III skyrius. Draudžiamieji kelio ženklai

Naudoti garso signalą draudžiama. Draudžiama naudoti garso signalus, išskyrus tuos atvejus, kai siekiama išvengti eismo įvykio.