III skyrius. Draudžiamieji kelio ženklai

Vežimų eismas draudžiamas. Draudžiama važiuoti vežimais (rogėmis), joti, varyti gyvulius.