III skyrius. Draudžiamieji kelio ženklai

Ribotas ilgis. Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurie (su kroviniu ar be jo) ilgesni, negu nurodyta kelio ženkle.