III skyrius. Draudžiamieji kelio ženklai

Lenkimo krovininiais automobiliais draudimo pabaiga.