III skyrius. Draudžiamieji kelio ženklai

Ribotas plotis. Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurios (su kroviniu ar be jo) platesnės, negu nurodyta kelio ženkle.