III skyrius. Draudžiamieji kelio ženklai

Lenkimo draudimo pabaiga.