III skyrius. Draudžiamieji kelio ženklai

Ribota ašies apkrova. Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių bent vienos ašies apkrova didesnė už nurodytą kelio ženkle.