III skyrius. Draudžiamieji kelio ženklai

Ribotas aukštis. Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių aukštis (su kroviniu ar be jo) didesnis už nurodytą kelio ženkle.