III skyrius. Draudžiamieji kelio ženklai

Lenkti draudžiama. Draudžiama lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes (pavienius transporto priemonių junginius), važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu.