III skyrius. Draudžiamieji kelio ženklai

Kontrolė. Draudžiama važiuoti nesustojus prieš kelio ženklą. Toliau važiuoti – tik tikrinančiajam pareigūnui leidus.