III skyrius. Draudžiamieji kelio ženklai

Ribotas greitis. Draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta kelio ženkle.