III skyrius. Draudžiamieji kelio ženklai

Ribota masė. Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo didesnė už nurodytą kelio ženkle.