III skyrius. Draudžiamieji kelio ženklai

Ribotas atstumas. Draudžiama važiuoti paskui kitą transporto priemonę laikantis mažesnio atstumo, negu nurodyta kelio ženkle.