III skyrius. Draudžiamieji kelio ženklai

4. Draudžiamieji kelio ženklai ką nors draudžia arba tuos draudimus panaikina ir yra šie: