III skyrius. Draudžiamieji kelio ženklai

Apribojimų pabaiga. Pažymi vietą, nuo kurios baigiasi kelio ženklų Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335 galiojimo zona.