VII skyrius. Paslaugų kelio ženklai

Geriamasis vanduo.