VII skyrius. Paslaugų kelio ženklai

Maudymosi vieta.