VII skyrius. Paslaugų kelio ženklai

Stovyklavietė.