VII skyrius. Paslaugų kelio ženklai

Lankytina vieta. Viešam lankymui parengtas kultūros paveldo ar gamtos objektas.