VII skyrius. Paslaugų kelio ženklai

Valgykla. Valgykla arba restoranas.