VII skyrius. Paslaugų kelio ženklai

Poilsio vieta.