VII skyrius. Paslaugų kelio ženklai

Radijo stotis. Nuolat teikiančios informaciją apie eismą radijo stoties bangų dažnis.