VII skyrius. Paslaugų kelio ženklai

Dirbtuvės. Transporto priemonių remonto dirbtuvės.