VII skyrius. Paslaugų kelio ženklai

Gyvenamųjų transporto priemonių stovėjimo vieta.