VII skyrius. Paslaugų kelio ženklai

Geležinkelio stotis. Vieta, skirta traukiniams priimti, skirstyti, formuoti, praleisti ir išleisti, keleiviams, bagažo ar krovinių siuntėjams (gavėjams) aptarnauti.