VII skyrius. Paslaugų kelio ženklai

Medicinos pagalba. Vieta, kur suteikiama pirmoji medicinos pagalba.