VII skyrius. Paslaugų kelio ženklai

Transporto priemonių ir vairuotojų registras. Motorinių transporto priemonių registravimo, vairuotojų egzaminavimo ar vairuotojo pažymėjimų išdavimo vieta.